Blog

Jak na kontroly nájemců - část 2. (technická zařízení)

Jak na kontroly nájemců - část 2. (technická zařízení)

Jak postupovat při kontrolách vašeho bytu již víte. Pojďme se ale blíže podívat na další nezbytnosti, které byste si měli jakožto majitelé ohlídat, zejména při opakujících se revizích. Pravidelnou návštěvou u kávy to rozhodně nekončí!

REVIZE KOTLE

Pravděpodobně nejčastějším předmětem dohadů v této oblasti jsou pravidelné revize kotle. Ať už jste majitel nebo nájemce, je dobré si ve smlouvě ujednat, která plnění a služby spojené s užíváním bytu bude pronajímatel nájemci poskytovat. Pokud takovéto ujednání chybí, potom platí, že pronajímatel zajišťuje pouze tzv. nezbytné služby, uvedeny v §2247, odst.2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Patří mezi ně dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Obě strany si dle zákona také mají ujednat způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb, není-li stanoven jiným právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. Způsob rozúčtování musí být určen před poskytováním služby.

Pokud chybí ujednání o poskytovaných službách, bude směrodatný zákon č. 67/2013 Sb., který konkrétněji vymezuje, co je službou a také co je nákladem na služby.  Par. 2, písm. d) tohoto zákona jasně říká, že revize se nemůže považovat za náklad na služby.

Důležité je si v pozici nájemce uvědomit, že tyto i jiné náklady související s běžnou údržbou bytu hradí nájemce.

Vždy je pochopitelně nejlepší se na všem s vaším nájemcem domluvit předem a zanést potřebné úmluvy do společné smlouvy. Vyhnete se tím zbytečným nejasnostem a investování dalšího času, který budete muset řešení problému později věnovat, nehledě na případné soudní výlohy, pokud bude nezbytné řešit celou situaci soudní cestou. S naší službou Hybský service tyto starosti řešíme my, vás to nestojí ani minutu vašeho času.

NEOPOMÍJEJTE DOMÁCÍ MĚŘIDLA

Pozornost zaměřte také na plynoměry a elektroměry, a to i v případě, že jste nechali přepsat odběr energií na nájemce. Pokud by totiž váš nájemce za tyto služby neplatil, hrozí, že dodavatel službu ukončí a odmontuje vám měřidlo. Opětovná instalace vás bude stát další peníze a jednání o úhradě nákladů nebude také lehké. Máte-li pochybnosti, nebojte se tedy při kontrolách vašeho bytu požádat o předložení potvrzení, že nájemník vše řádně platí.

Pokud jste vy jakožto pronajímatel odběratelem energií vy a nájemce hradí zálohy v rámci nájemného, pak si při každé kontrolní návštěvě opište stavy plynoměru a elektroměru. V případě nadměrné spotřeby nájemce upozorněte, že zálohy pravděpodobně nebudou stačit a čeká jej větší doplatek. V tomto případě jste to vždy vy, kdo na sebe bere riziko vzniku dluhů, takže si ve svém zájmu hlídejte, zda reálná spotřeba odpovídá zálohám, které vám nájemce hradí.

I toto za vás v rámci našeho Hybský service hlídáme my.