Blog

Důvěřujte, ale prověřujte aneb Jak na kontroly nájemců?

Důvěřujte, ale prověřujte aneb Jak na kontroly nájemců?

Kdy a jak můžete kontrolovat svůj byt a své nájemce - tyto otázky, alespoň na počátku, řeší každý majitel nemovitosti. A není se čemu divit. Obezřetnosti není nikdy nazbyt a všichni pronajímatelé chtějí mít jistotu, že je jejich majetek dobře udržován. Na co si ale dát pozor, abyste nepřekročili hranici slušnosti, či dokonce zákona?

MUSÍM SE NÁJEMCI OHLÁSIT PŘEDEM?

Právo na prohlídku vámi pronajímané nemovitosti, ať už se jedná o byt či dům, máte ze zákona. Nicméně svou návštěvu musíte ohlásit svému nájemci s dostatečným předstihem. To, že jste vlastník, ještě neznamená, že můžete takzvaně vpadnout do bytu kdy se vám zachce. Totéž platí pro návštěvy v případě provádění oprav či servisních prací. My se dnes ale zaměříme na pravidelné prohlídky.

Jak si vyložit spojení „dostatečný předstih“? Občanský zákoník tento termín přesně nevymezuje, a proto je nejlepší se dohodnout s vaším nájemcem hned na počátku vaší spolupráce, abyste přešli zbytečným dohadům a nedorozuměním. Ideálně přímo v nájemní smlouvě, kde si společně definujete frekvenci vašich návštěv, četnost i způsob komunikace. Pokud si například stanovíte, že byt navštívíte jedenkrát za čtvrtletí, s tím, že nájemce upozorníte písemně alespoň deset dní předem na domluvený e-mail, je vše jasné. Důležité je rovněž, aby nájemce věděl, že vy jako majitel mu návštěvu předem oznámit musíte, ale jeho kladnou odpověď již nepotřebujete.

KDY NÁVŠTĚVU NEMUSÍM OHLÁSIT?

Prakticky k takovým situacím dochazí minimálně. Do vašeho bytu či domu, který obývá váš nájemce, můžete ze zákona vstoupit bez předchozího oznámení pouze v případech, kdy je nezbytné zabránit škodám nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Tudíž například havárie vodovodního potrubí vaši nenadálou návštěvu ze zákona omlouvá.

POZOR NA PŘÍLIŠ ČASTÉ NÁVŠTĚVY

Vy jako pronajímatel jste sice oprávněn kontrolovat stav vašeho bytu či domu a vstupovat do něj, ovšem všeho s mírou. Pokud zajdete do extrému a navštěvujete byt příliš často tj. natolik, že byste svého nájemce obtěžoval například návštěvami týden co týden nebo v nevhodnou denní či noční dobu, zákon takové chování netoleruje. Váš nájemce má v tomto případě právo požadovat slevu z nájmu nebo dokonce obrátit se na soud.

JAK BY MĚLA KONTROLA BYTU PROBÍHAT?

Především pravidelné kontroly nepodceňujte. Spousta vlastníků prohlídky odkládá a po delší době jsou nemile překvapeni stavem svého bytu či počtem lidí, kteří ho obývají. Rozhodně se nespoléhejte na písemné či telefonické zprávy a osobně se jděte přesvědčit, že je vše v pořádku. Alespoň čas od času.

Vždy mějte na paměti, že vzájemná úcta a pozitivní přístup je stěžejní. Pokud budete k nájemcům přistupovat s despektem nebo se je budete snažit na něčem bezpodmínečně tzv. nachytat, bude vás to stát zbytečnou energii a dobré vztahy si nikdy nevybudujete.

V prvé řadě vás bude zajisté zajímat stav bytu, tedy to, zda vám o něj váš nájemce hezky „pečuje“ a respektuje nájemní smlouvu. Vaší zákonnou povinností je totiž udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání, a proto o něm potřebujete a chcete mít přehled. Náklady na drobné opravy a běžnou údržbu si nájemce ze zákona hradí sám, ale ostatní výdaje jdou již za vámi jakožto za majitelem.

Zeptejte se ho také, s čím ve vašem bytě je či není spokojen a zda uvažuje o prodloužení smlouvy nebo jaké jsou jeho plány do budoucna.

Ověřte si rovněž stav technických zařízení náležících k bytu či potřebu jejich servisu. Neopomíjejte například elektroměry či plynoměry, a to nehledě na to, zda odběratelem energií jste vy, či nájemce.

KOLIK VÁS TO BUDE STÁT ČASU?

Za předpokladu, že budete váš byt či dům kontrolovat jednou za kvartál, můžete reálně u vašeho nájemce strávit návštěvou přibližně jednu hodinu. K tomu je potřeba si připočítat čas na cestě tam a zpět plus nějakou tu e-mailovu komunikaci s nájemcem. V ideálním případě strávíte tedy pouze kontrolami okolo deseti hodin ročně. A to jsme zatím nezmínili další opravy, údržbu či jiné nenadálé situace, které mohou zabrat i desítky hodin. Tomu se pověnujeme zase příště.

Pokud se ale nechcete zatěžovat starostmi s vaší nemovitostí, výběrem či komunikací s nájemci a kontrolami, jsme tu pro vás my – Hybský service https://www.hybsky.cz/cs/hybsky-service. Vše vyřídíme za vás v duchu našeho motta „jak o naše, tak o vaše“ a veškerá rizika bereme na sebe.